همکاری با تینو

در تینو، ما به دنبال همکارانی هستیم که با انگیزه و خلاقیتشان، به ایجاد تغییرات مثبت در جهان فناوری کمک می‌کنند. اینجا، شما با تیمی پویا و محیطی دوستانه روبرو خواهید شد. ما اعتقاد داریم که هر فرد می‌تواند نقش بزرگی در تحول و پیشرفت داشته باشد.

اینستاگرام

چرا تینو

تینو، جایی است که تفکرات پیشرو، فناوری هوشمند، و فرهنگ کاری دوستانه به یکدیگر می‌آمیزند. ما در تینو به دنبال همکارانی هستیم که به دنیایی پر از چالش‌های نوین و فرصت‌های توسعه پیوسته وارد شوند.

cms/job/image/fa/1699692970_341677.png
آموزش به همکاران جدید
cms/job/image/fa/1699692970_691233.png
فضای کار
cms/job/image/fa/1699692970_987455.png
کار گروهی
cms/job/image/fa/1699692970_801638.png
دوستی و خانواده

وبلاگ های ما