سیاست حفظ حریم خصوصی  نرم افزار حضور و غیاب تی نو

1. جمع‌آوری اطلاعات:

تنها اطلاعات ضروری برای ارائه خدمات حضور و غیاب جمع‌آوری می‌شود.

اطلاعات شخصی کاربران تنها با اجازه آنها یا در مواردی که قانون این امکان را فراهم کند، به دست آورده می‌شود.

2. استفاده از اطلاعات:

اطلاعات جمع‌آوری شده تنها برای ارائه خدمات حضور و غیاب و بهبود عملکرد سیستم استفاده می‌شود.

هیچ‌گونه اطلاعات شخصی به دیگر اشخاص یا شرکت‌ها منتقل نخواهد شد.

3. حفاظت از اطلاعات:

تمامی اطلاعات شخصی با استفاده از امنیت فنی و مدیریتی مناسب، از دسترسی غیرمجاز محافظت می‌شوند.

هرگونه حادثه امنیتی به سرعت به مسئولین و کاربران اطلاع داده خواهد شد.

4. انتقال اطلاعات:

هر گونه انتقال اطلاعات شخصی به دیگر سرویس‌ها یا شرکت‌ها تنها با اطلاع و رضایت کاربر انجام می‌شود.

5. حذف اطلاعات:

اطلاعات شخصی تا زمانی که برای اهداف حضور و غیاب ضروری است نگهداری می‌شوند و پس از اتمام اهداف، به محض درخواست کاربر حذف خواهند شد.

6. تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی:

تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی تنها با اطلاع رسانی به کاربران و با رضایت آنها اعمال خواهد شد.

7. پشتیبانی از حقوق کاربران:

کاربران حق دارند تا حد امکان بر روی اطلاعات خود نظارت داشته باشند و درخواست حذف یا اصلاح اطلاعات خود را داشته باشند.

8. پشتیبانی از قوانین حریم خصوصی:

نرم افزار حضور و غیاب به کلی با قوانین حریم خصوصی مربوطه تطابق دارد و در تمامی مراحل اجرایی به رعایت این قوانین می‌پردازد.


شرایط و ضوابط

احترام به حقوق تکنولوژی:

لطفاً از محتوایی که به نقض حقوق تکنولوژی، حقوق مالکیت فکری یا حقوق دیگران منجر می‌شود، پرهیز کنید.

عدم ترویج محتوای خطرناک:

محتوای تحریضی، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز یا محتوایی که به هر نحوی خطرناک باشد، مجاز نیست.

محتوای متناسب:

لطفاً از ارسال محتوایی که با مقررات اخلاقی و اجتماعی در تضاد است، خودداری کنید.

حفظ حریم خصوصی:

مطالبی که به نقض حریم خصوصی افراد منجر می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

عدم سوءاستفاده:

استفاده از خدمات برای اهداف غیرقانونی یا سوءاستفاده از آنها ممنوع است.

تغییرات در شرایط و ضوابط:

ما ممکن است شرایط و ضوابط محتوا را به صورت دوره‌ای تغییر دهیم، لطفاً متناسب با اطلاعات جاری باشید.

همکاری با مسئولیت:

شما مسئولیت کامل بر خود دارید که محتوای ارسالی توسط شما، با شرایط و ضوابط ما تطابق داشته باشد.