دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

تشخیص چهره | اثر انگشت

با تی نو در حال حاضر میتوانید دستگاه های برند TIMMY را با استفاده از دریافت خروجی فایل به نرم افزار متصل کنید و گزارشات خود را دریافت کنید ، از هر سخت افزاری با هر برندی که استفاده میکنید

نسل جدید حضور و غیاب

Click Here

تی نو نسل جدید مدیریت حضور و غیاب کارکنان در همه کسب و کارها است ، تی نو تلفیقی از روش سنتی و مدرن را برای مدیران و کارفرمایان به ارمغان آورده است

قابلیت های دستگاه هوش مصنوعی

...

شناسایی چندین نفر:

دستگاه می تواند از یک تا پنج نفر را به صورت همزمان در جاهای شلوغ شناسایی کند.

...

تفاوت چهره بانوان:

شناسایی روی آرایش غلیظ لنز و یا سایر لوازم آرایشی ندارد و بخوبی تردد را ثبت می کند.

...

فاصله از دستگاه:

قابلیت تنظیم فاصله از سی سانت تا پنج متر را دارد که می تواند در شرایط مختلف شناسایی را انجام دهد.

...

امکان شناسایی با ماسک:

قابلیت تنظیم شناسایی کارمندان با ماسک روی حالت اختیاری یا اجباری را دارد.

...

در شرایط نور متفاوت:

این دستگاه بدون هیچ تعللی در زیر نور شدید آفتاب یا در تاریکی مطلق انجام میدهد.

...

شناسایی با عینک:

تفاوتی در شناسایی افراد با عینک یا بدون عینک به سرعت کار خود را وجود ندارد و در کسری از ثاینه شناسایی انجام می شود.

...

شناسایی با حجاب:

در صورت نیاز می توانید دستگاه را روی حالتی تنظیم کنید تا با پوشش برقع هم شناسایی را انجام دهد

...

در حال حرکت:

در صورتی که افراد در حال حرکت باشند باز هم دستگاه می تواند کارمندان را شناسایی کند

...

تغییرات چهره آقایان:

آقایان با موها، ریش های بلند و روزی دیگر، تراشیده تفاوتی را برای ثبت در دستگاه ایجاد نمی کند

برخی از مشتریان ما