ردیابی آنلاین کارمندان بر روی نقشه

ردیابی آنلاین کارمندان بر روی نقشه

رهگیری کارمندان روی نقشه

لایو لوکیشن کارمندان

میتوانید موقعیت ها را درتاریخ های مشخص کنید و از کارمندان بخواهید تا در آن قسمت ها تردد بزنند و شما همواره میتوانید به صورت زنده موقعیت آن ها را مشاهده کنید

تخصیص موقعیت به هر کارمند

موقعیت های مختلف در روزهای مختلف به هر کامند تخصیص دهید

یک یا چند موقعیت کاری را برای روزهای مختلف تخصیص بدید. برنامه‌ریزی کنید در چه روزهایی و در چه زمانی، به کدام موقعیت‌های کاری بروند.به صورت انعطاف‌پذیر،ترتیبات کاری را مدیریت کنید و با توجه به نیاز مجموعه مسئولیت‌های مختلفی را در طول هفته انجام دهند.

مشاهده تاریخچه تردد کارمندان

مشاهده تردد کارمندان به همراه موقعیت آن ها در روزهای گذشته

این امکان به مدیران یا مسئولان منابع انسانی اجازه می‌دهد تا سوابق حضور و غیاب کارمندان به همراه مکان‌هایی که در آن‌ها حضور داشته‌اند را مشاهده کرده و بررسی کنند. این اطلاعات شامل زمان و مکان ورود و خروج کارمندان می‌باشد

نظارت آنلاین بر روی نقشه

کارمندان را بر روی نقشه آنلاین ببین

مدیران می‌توانند کارمندان را در نقشه آنلاین مشاهده کرده و موقعیت آن‌ها را بررسی کنندو برای آنها برنامه‌ریزی کاری انجام دهند، یا از طریق ارسال نزدیکترین کارمند به مکان‌های مورد نیاز، مدیریت سرویس‌های میدانی یا برنامه‌ریزی مسیرهای بهینه انجام دهند.

Why Trace Employee on Map

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of Trace Employee on Map