حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد کارمندان

فیش حقوقی

با درج مقادیر اولیه مثل حقوق پایه اضافه کرا و کسر کار مالیات و..یک فیش حقوق کامل بگیر و در اکانت کاربران قرار بده تا کابران هم بتوانند مشاهده کنند.

قوانین محاسباتی

قوانین مربوط به مجموعه خودت را در فیش حقوقی اعمال کن

ابتدا حقوق پایه کارمند در نظر گرفته می‌شود.سپس هرگونه پاداش و اضافه‌کاری به این مبلغ افزوده می‌شود و کسوراتی مانند مالیات و بیمه‌ها از حقوق کل کسر می‌شود. در نهایت، مزایای غیرنقدی و محاسبات مرتبط با زمان مورد توجه قرار می‌گیرند

جدول مالیاتی

جدول مالیاتی رو هر سال خودت ویرایش کن.

در جدول نشان میدهد با افزایش درآمد،چه مقدار مالیات باید پرداخت شود.براساس سطوح مختلف درآمد و نرخهای مالیاتی تعیین می‌شود، ممکن است به صورت پیشرونده (نرخ مالیات با افزایش درآمد افزایش می‌یابد) یا ثابت (نرخ مالیات برای همه سطوح درآمد یکسان است) باشد.

بیمه

کسر حق بیمه کارمندان

کسر حق بیمه کارمندان به مبلغی اشاره دارد که از حقوق کارمندان کسر می‌شود این مبلغ معمولاً به نسبت درآمد کارمندان تعیین می‌شود و بسته به قوانین مربوطه و سیاست‌های کارفرما متغیر است.

کسورات

کسورات فیش حقوق

شامل هرگونه کسری است که از حقوق کارمندان برای موارد مختلفی مانند مالیات‌ها، بیمه‌ها، سایر مزایا و تسهیمات می‌شود. این کسورات ممکن است شامل مواردی مانند مالیات دولتی، بیمه‌های اجتماعی و سلامت، اقساط وام، کسورات خیریه یا... باشد.

اضافات

کلیه مبالغی که به حقوق اضافه می شود

هرگونه مبلغ اضافی که به علاوه حقوق پایه پرداخت می‌شود. این اضافات می‌تواند شامل مواردی مانند اضافه‌کاری، بونوس‌ها، پاداش‌های تحت عنوان کارایی، پاداش‌های تولیدی، مزایای غیرنقدی (مانند بلیط‌های تفریحی یا مساعدت‌های درمانی) و سایر مزایای اضافی باشد.

Why employee payslip

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of employee payslip