منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی

رویداد،کنفرانس،اطلاعیه،خط مشی

در مجمموعه شما کنفرانس قرار است برگزار شود در تینو آن را ایجاد کنید و تاریخ و ساعت وو یادداشت بگزارید و به بقیه کارمندان اطلاع دهید یا اگر قانون مثل ساعت شرکت یا تعطیلی پیش رو است آن رابه کارمندان اطلاع دهید همینطور رویداد ها و اطلاعیه ها هم اطلاع دهید

رویداد

ثبت رویداد های مجموعه

ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به وقوع رویدادهای مختلف در داخل سازمان یا مجموعه است.مثل رویدادهای عملیاتی، امنیتی،مالی ،منابع انسانی یا رویدادهای مدیریتی و.. می باشد و این امکان وجود دارد به کارمندان مختلف اطلاع رسانی انجام داد

خط مشی

تعیین قوانین مجموعه

تعیین سیاست‌ها، اصول و رویه‌هایی است که شرکت برای رسیدن به اهداف و تحقق ماموریت و ارزش‌های خود مشخص می‌کند. این خط‌مشی‌ها به‌طور کلی بر اساس مقررات قانونی، فرهنگ سازمانی و نیازهای بازار تعیین می‌شود که در تینو میتوان تعریف کرد و یک فایل هم پیوست کرد

کنفرانس

تعیین کنفرانس در مجموعه

برگزاری جلسه یا ملاقاتی است که اعضای مختلف مجموعه در آن شرکت می‌کنندوبا تعیین تاریخ، زمان و مکان برگزاری کنفرانس، همچنین تعیین موضوعات در نرم افزار را به بقیه کارمندان اطلاع می دهد.

اطلاعیه

ثبت اطلاعیه در بازه زمانی

انتشار یا اعلام یک پیام یا اطلاعیه خاص در یک بازه زمانی خاص است. این می‌تواند اطلاعیه‌های مربوط به رویدادهای مهم، تغییرات در سازمان، یادآوری مهلت‌ها، و غیره باشد , و میتواند در بازه زمانی مشخص برای کارمندان مشخص شده در داشبورد نمایش دهد

Why human resources

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

...

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

admin/favicon.png admin/favicon.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Example of human resources